Inscripcions SALVEM EL PLANETA

Indica quantes persones participareu a l'Escaperoom

Les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabili tat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat o bé a l’adreça: Plaça dels Oms,1 / 25700 La Seu d’Urgell / Lleida.

Ajuntament de la Seu d’Urgell – NIF: P2525200H – Tlf. 973 350 010 – Plaça dels Oms, 1 – 25700 La Seu d’Urgell (Lleida) – Termes i condicions.

Per començar a jugar a l’ESCAPEROOM primers us haureu d’inscriure en aquest formulari.

Gràcies!